EXPO 2017 Astana Kazachstan
Project image

Nadzór i doradztwo na rzecz podmiotów zaangażowanych w promocję Łodzi i Polski jako kandydata do organizacji EXPO 2022. Budowanie relacji między podmiotami prywatnymi, a instytucjami. Doradztwo w zakresie wizerunku restauracji polskiej. Nadzór nad działaniami promocyjnymi i lobbingowymi miasta. Organizacja wydarzeń.